Obnova smluv o dodávce vody a odvádění odp.vod

Obnova smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

 

Vážení odběratelé,

 

sdělujeme, že v letošním a příštím roce budeme provádět obnovu smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Novela zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích nám ukládá povinnost uvést odběratelské smlouvy do souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona. Obnova smluv se bude týkat pouze odběratelů, kteří s naší společností uzavřeli smlouvu před rokem 2015. Obnovu smluv provádíme postupně po jednotlivých obcích a odběratelům, se kterými potřebujeme novou smlouvu s předepsaným obsahem uzavřít, zašleme na korespondenční adresu dva výtisky odběratelské smlouvy spolu s průvodním dopisem, který obsahuje návod, jaké údaje ve smlouvě zkontrolovat, případně opravit či doplnit. Smlouvu uzavřeme pouze s jedním z aktuálních vlastníků nemovitosti či pozemku, takže pokud byla původní odběratelská uzavřena na osobu či firmu, která již není vlastníkem, vyzveme k uvření smlouvy aktuálního vlastníka.

 

Odběratelům, kteří nemají doposud sjednanou platbu záloh, při této příležitosti znovu nabízíme sjednání záloh, čímž chceme předcházet případným velkým nedoplatkům při pravidelném ročním vyúčtování našich služeb. Způsoby platby záloh naleznete v průvodním dopisu k zaslané smlouvě či na našich webových stránkách.

 

Jeden upravený a podepsaný výtisk smlouvy pak žádáme vrátit zpět na adresu naší společnosti buď poštou nebo osobně v úřední dny (pondělí, středa a čtvrtek v čase 8:00 až 16:00) do obchodního oddělení nebo kdykoliv je možné využít z ulice volně přístupnou poštovní schránku umístěnou u vchodu do sídla společnosti.

 

Závěrem upozorňujeme, že bez řádně uzavřené platné smlouvy bychom nemohli pokračovat v poskytování našich služeb a Váš odběr by se stal neoprávněným.

 

Předem děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

 

 

 

                                                                                                          Iva Hančíková

                                                                                           vedoucí obchodního oddělení