Výzva pro odběratele

 

 

Výzva pro všechny odběratele.

 

    Stále více zatěžují provoz kanalizací odpady, které do kanalizací nepatří. Jsou to např. hadry, kovové zátky,  plasty, hygienické vložky, ubrousky, které mají strukturu z umělých vláken, přítomností těchto odpadů dochází k ucpávání kanalizačních potrubí, čerpacích stanic a poškozování čerpadel. To si vyžaduje zvýšené výjezdy techniky, opravy zařízení,  dochází k poškozování  čerpadel a snižování jejich životnosti, zachycováním těchto odpadů v technologiích ČOV se snižují jejich účinnosti.

 

 

    Děkujeme Všem, kteří se chovají zodpovědně a do kanalizace uvedené odpady nevhazují, ostatní odběratele vyzýváme k větší zodpovědnosti. Je třeba si uvědomit, že v konečném důsledku to zaplatíme všichni jako odběratelé.