Oprava kanalizačního řadu-ul. Tyršova, Rožďalovice

Dne 30.1. 2023 budou zahájeny stavební práce na opravě kanalizačního řadu v ul. Tyršova, Rožďalovice.

 

Dotčené pozemky: st.p. 198, st.p. 199/1, st.p. 199/2, st.p. 313, p.č. 349/14, 395/43, 952/6, 952/7, 954/5, 975/1, 985/1, 985/2, 985/3, 985/4, 985/5, 985/6, 985/7.

 

Stavební práce bude provádět firma HALKO st. společnost, s.r.o.  Nová Ves I, 280 02 Kolín2

Stavbyvedoucí – Alexandr Hájek, DiS., tel. 777 299 850

 

Termín dokončení se předpokládá do 11.6. 2023.

 

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.